شرکت کاردان نوین بنیان

آدرس شرکت: تهران جاده قدیم قم انتهای شصت متری حسین آباد مجتمع انبارهای کوثر کوچه 12 شمالی پ 739 آدرس انبار شریعت 2 : تهران انتهای خیابان شهید رجائی، خیابان شهید فیروزی، جنب مترو شاهد، انبار شریعت 2 تلفن : 02155200800 فکس : 02155200800 همراه : 09123333390 سید علی خادم…