آدرس شرکت: تهران جاده قدیم قم انتهای شصت متری حسین آباد مجتمع انبارهای کوثر کوچه 12 شمالی پ 739

آدرس انبار شریعت 2 : تهران انتهای خیابان شهید رجائی، خیابان شهید فیروزی، جنب مترو شاهد، انبار شریعت 2

تلفن : 02155200800
فکس : 02155200800
همراه : 09123333390 سید علی خادم
info@knblogistic.ir: پست الکترونیکی