شرکت کاردان نوین بنیان

آدرس شرکت: تهران جاده قدیم قم،انتهای شصت متری حسین آباد،مجتمع انبارهای کوثر،کوچه 12 شمالی،پ 739

آدرس انبار شریعت 2 : تهران،انتهای خیابان شهید رجائی، خیابان شهید فیروزی، جنب مترو شاهد، انبار شریعت 2

تلفن : 02155200800
فکس : 02155200800
همراه : 09123333390 سید علی خادم
پست الکترونیکی : info@knblogistic.ir