انبارداری

انبار داری عبارت است از فعالیت های مرتبط با تهیه، نگهداری، تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب می باشد.

انبارداری

کال اوت

متن اباوت سکشن

توضیحات

درباره ما

شرکت کاردان نوین بنیان

آدرس شرکت: تهران جاده قدیم قم انتهای شصت متری حسین آباد مجتمع انبارهای کوثر کوچه 12 شمالی پ 739

آدرس انبار شریعت 2 : تهران انتهای خیابان شهید رجائی، خیابان شهید فیروزی، جنب مترو شاهد، انبار شریعت 2

تلفن : 02155200800
فکس : 02155200800
همراه : 09123333390 سید علی خادم
info@knblogistic.ir: پست الکترونیکی

آمار و اطلاعات

 


110

پرسنل

300

پروژه ها

100

موفقیت ها

45

نقاط دسترسی

آخرین نوشته ها

انبارداری
نوشته تستی سوم
paper warehous
نوشته تستی دوم

نوشته تستی اول